Rozvoj zručností
na podporu trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z 
Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje