Novinky

13.11.2012 Spustenie novej webovej stránky
Spustili sme novú webovú stránku našej spoločnosti. Privítame Vaše postrehy a námety.Kontaktovať nás môžete tu. viac

O nás

      Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. je na trhu od roku 1992, jej história však siaha do roku 1979 , kedy boli uvedené do prevádzky novovybudované objekty pekárskej a cukrárskej výroby.
   Spoločnosť zamestnáva 90 zamestnancov, pričom patrí medzi stabilné potravinárske podniky v Bratislavskom kraji. Od svojho vzniku dosahuje veľmi dobré výsledky v produkcii a v kvalite svojich výrobkov.
     Hlavným výrobným programom spoločnosti je výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov. Sortiment pekárenských výrobkov pozostáva zo 120 druhov a sortiment cukrárskych výrobkov tvorí 85 druhov.

     Rozvoz výrobkov v zásobovacom rajóne od Myjavy až po Bratislavu zabezpečuje vlastnými rozvoznými automobilmi zn. IVECO a RENAULT, ako aj vozidlami dodávateľských firiem, ktoré spĺňajú vysokú technickú a hygienickú úroveň.

   Nosným pilierom marketingového plánu spoločnosti sú potreby a požiadavky zákazníka. V snahe uspokojovať nároky zákazníkov spoločnosť ponúka svojím zákazníkom a spotrebiteľom výrobky, ktoré spĺňajú ich požiadavky, majú ich preferencie a prispievajú k správnej výžive. Kvalitu výrobkov a ich inovačné smery overuje pri dennom styku so spotrebiteľmi v podnikovej predajni.

     Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém managementu bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 a výrobu zabezpečuje v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia.